NVRT | Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie Therapeuten

Logo design | Huisstijl | Corporate Identity | Webdesign | UX Design

De NVRT had een nauwelijks uitgewerkt communicatiedoelstellingen. Na een klein onderzoek konden we een de belangrijkste pijlers hiervoor definiëren: klantbeleving, voorlichting en ledenwerving. Hiernaast bestond er behoefte aan een nieuwe identiteit met logo, huisstijl en ledencampagne.