Schelstraete Delacourd

UX Design | Visual Design

Schelstraete Delacourt, headhunting

Voor Schelstraete Delacourt leverde ik UX en Visual Design voor de nieuwe applicatie. SDA is een internationaal opererende headhunter in het hogere segment. In de oude situatie was techniek te veel bepalend geworden en niet langer ondersteunend aan de ontwikkelingen binnen de internationale recruteringsmarkt. Gevolg was dat consultants op eigen initiatief zelf allerlei data gingen bijhouden en opslaan.

Dashboards met micro-interacties

In de nieuwe applicatie hebben we de keuze van kandidaten, het actueel houden van het selectieproces, het verzamelen van data over branche en organisatie én financiële aspecten rond een opdracht in één workflow ondergebracht. Alle data is toegankelijk vanuit enkele dashboards met micro interacties voor de belangrijkste handelingen en bieden snelle toegang tot alle modules. Tevens is data alleen zichtbaar op grond van relevantie en/of autorisatieniveau van de consultant.