STECR | TNO Arbeid

Logo design | Huisstijl | Corporate Identity

STECR | TNO Arbeid

STECR staat voor STichting Expertise Centrum Reïntegratie, een organisatie die arbo-professionals helpt hun vak uit te oefenen. Zij doen dit met kennis, onderzoek, publicaties en evenementen.

Strijbos Design begeleidt het zoeken naar identiteit, ontwikkelt logo, huisstijl, website en verzorgt alle on- en offline communicatiemiddelen.