VVT | Vlaamse Vereniging van Tandartsen

UX Design | Visual Design

Vlaamse tandartsen verenigd

Het VVT, de Vlaamse Vereniging van Tandartsen is een belangenvereniging. Ze verzorgen trainingen en opleidingen, accreditatie, organiseren evenementen en geven voorlichting.

Voor deze opdracht hebben we de complexe dienstverlening benaderd als een uitwisseling van producten en waarde. Zo konden we met bestaande kennis complexe interacties plotten op dit eenvoudige model.